Ngày đăng: Tháng Ba 18, 2018

Hừng đông trên biển

Good company in a journey makes the way seem shorter. — Izaak Walton