EM TỪ LỤC BÁT BƯỚC RA

DoduyTuan15

Em từ lục bát bước ra
Đọc dòng thơ cũ. xót xa lệ người
Nhớ ai. mắt miệng môi cười
Tóc suông sợi mượt. dáng ngời nguyệt trong!
Giờ người đã bỏ tình chung!
Để ta lẻ mộng. ánh hồng ngày xưa!

Em từ lục bát bước ra
Ta từ lục bát. lời tha thiết buồn!
Đêm nay. vàng sợi trăng buông
Thấy ta cô quạnh. sầu thương nhớ người!
Thấy ai. ngời sáng lưng trời
Như trêu ta. gió. ru lời tình xa!

Em từ lục bát bước ra
Ta từ lục bát. thật thà nhớ ai!
Tình giờ. có chắc phôi phai?
Ai giờ chắc đã. Thương hoài riêng ta!

Em từ lúc bát bước ra
Ta từ lục bát. mơ hoa dáng người!

Nguyên Lạc

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Nguyễn Du)