Nguyễn Sơn.sen3jpg

Tranh Nguyễn Sơn

ANH HÙNG LỠ VẬN

*
“Chim quyên xuống đất ăn trùn
Anh hùng lỡ vận lên rừng đốt than”

Con chim ngứa cổ hát vang
Anh đang ngứa cổ… nhưng đành lặng thinh
Chu Du ói máu Khổng Minh
Anh đang nhức nhối tức mình vì ai?
Con chim tiếng hót vui vầy
Riêng em chì chiết điếc tai buốt người
Con chim ngứa cổ hát chơi
Anh đang ngứa cổ than trời vì em!

Nguyên Lạc

 

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Nguyễn Du)