Thơ   

Mirabeaux2jpg

 

NHỚ BẬU

 

bậu ơi bậu bỏ đi đâu?
nước sông Seine vẫn qua cầu Mirabeau?
ta ngồi bên bến Câu Lâu
nhìn sông Thu lở
bờ đau nhớ người
sông Seine nước có ru hời?
bậu nghe tiếng sóng nhớ lời ta không?
nhớ rằng đời dẫu rêu phong
thì lòng ta vẫn chờ trông bậu về
đi đâu mà bỏ chiều quê
gió lùa gốc rạ buồn ghê bậu nờ
gió lên lật phật chiều rơi
lòng ta nhớ bậu chơi vơi theo chiều
mê chi ánh sáng mĩ miều
bỏ sao Rua ngã liêu xiêu giữa trời
lở bồi năm tháng bậu ơi
về mà thương lấy biền đời xanh dâu
ở đâu nước cũng qua cầu
đi chi xa quá buồn câu khoan hò
đò còn nhớ bến bơ vơ?
trăng vàng nhớ bậu ơ hờ đêm khuya…

MY THỤC

Mirabeaux2jpg

403534_264814283626577_122973750_n

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Nguyễn Du)