Gia nguyen

 

Tho  Nguyễn Văn Gia

 

tropical

 

LY RƯỢU CHIỀU CUỐI NĂM

(với Phạm Ngọc Lư)

Năm tàn
mình lại ngồi đây
Bên nhau vẫn chén rượu nầy
chia ba
Uống đi người
uống đi ta
Mặc cho tuế nguyệt chỉ là trò chơi
Vẫn còn
ấm một chỗ ngồi
Vẫn còn cố cựu
mai, đào quanh đây
Mời nhau
cạn một ly nầy
Mai kia góc bể chân mây…
nhớ về.

 

Woman-in-Red-Nguyen trong Khoi

Tranh Nguyễn Trọng Khôi

 

 

SỢI KHÓI MONG MANH

 

Mong manh
như sợi khói
Chẳng cầm được trên tay
Đã giấu đi nỗi nhớ
Thế mà
ai cũng hay
Lòng
hương bưởi
hương cau
Gởi tình
theo ngọn gió
Lênh đênh hoài đi nhé
Yêu chi
cực lòng nhau
Chông chênh
là nỗi nhớ
Tình như
giọt sương mai
Ai về
qua chốn cũ
Khơi chút tàn tro bay
Tình như là
sợi khói
Chẳng cầm được trên tay
Đã giấu trong túi áo
Rứa mà
ai cũng hay.

Nguyễn Văn Gia

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Nguyễn Du)