Ngày đăng: Tháng Ba 26, 2018

CHÙM THƠ THY NGUYÊN

Thơ Tác giả       —————————————— CHÙM THƠ THY NGUYÊN ——————————————     T i ế n g b ầ y   Người cứ đi và chó cứ sủa Sủa gẫy trăng và sủa rụng gió vây Chỉ đốm lửa bùn đen và diễm lệ Đò chữ đầy nghi lễ […]