Ngày đăng: Tháng Ba 30, 2018

HỒN THƠ TỪ ĐÂU ĐẾN? (1) – Phạm Đức Nhì

Phạm Đức Nhì   (Bài 1 trong 3 loạt bài về Hồn Thơ))   Cảm Xúc Trong Thơ Thơ là trò chơi của con chữ, vần điệu và cảm xúc. Có lẽ thấy được điều đó nên Nguyễn Hưng Quốc đã đưa ra định nghĩa “Thơ là cảm xúc đi […]

Tản Mạn Về Tính Nhân Bản Trong Thi Ca Miền Nam Thời Chiến – Trần Hoài Thư

Trần Hoài Thư     Tản Mạn Về Tính Nhân Bản Trong Thi Ca Miền Nam Thời Chiến   1. Tình Người Nhà văn Trần Hoài Thư Lão ngồi khâu di sản Kim đâm mà không hay (THT)       Chúng tôi bắt đầu bằng hai đọan thơ của […]