Nguyên Lạc Thơ

ruou

 

 

ĐỘC ẨM THÁNG TƯ

 

ĐỘC ẨM

 

Bên song. ngấn lệ ngùi trông
Nhớ thiên cổ hận. mù không bóng hình!
Sống. không cạn chén trọn tình
Chết. ai tri kỷ rượu nghiêng rưới mồ? *
———
* Ý thơ Đối Tửu – Nguyễn Du
Sinh tiền bất tận tôn trung tửu
Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi
(đối tửu – Nguyễn Du)

 

 

wine

 

CHIỀU NGHIÊNG CHÉN 1

(Nhớ bạn: Tr/uy Phan Đình Huệ)
.

Chiều ngất lạnh thấu hồn luân lạc
Nâng chén sầu ta lại mời ta!

Gió
như oán!
động bao nỗi nhớ!
Tháng tư nào khóc hận can qua!

Ước có bạn. cùng nhau đối ẩm
Rượu ly tràn. đủ ấm đời nhau!

Bốn mươi năm. mây tan mất dấu!
Nghiêng chén này. hận cuộc bể dâu!

Rượu này nghiêng.
đổ
khóc nhau !
Chén nầy đập vỡ
Kiếp nào say chung?!

 

ruou10

Tranh trên net

 

 

CHIỀU NGHIÊNG CHÉN 2

 

Rượu nay. tôi lại mời tôi
Chiều hôm nắng quái
đổ dài bóng say !

Chén nghiêng. rượu đổ chiều này
Khóc người tri kỷ
trời bày cuộc đau !

Lệ rơi. cùng rượu trộn màu
thấm lòng đất lạnh
Sầu sao vẫn còn?!

 

Nguyên Lạc

 

 

 

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Nguyễn Du)