Ngày đăng: Tháng Tư 11, 2018

BÌNH THƠ KHÔNG BÀN THI PHÁP – Phạm Đức Nhì

Phạm Đức Nhì Phê bình     BÌNH THƠ KHÔNG BÀN THI PHÁP (Bài 3 trong loạt bài về Hồn Thơ)         Thi Pháp Là Gì?   Trong ebook Toàn Cảnh Thi Pháp Học của GS/TS Trần Đình Sử có hai định nghĩa thi pháp học đáng chú […]