Ngày đăng: Tháng Tư 12, 2018

LÝ SỰ ĐI VÀ VỀ – thơ Quan Dương

Quan Dương Thơ   Quan Dương và vợ   LÝ SỰ ĐI VÀ VỀ   Sau 25 năm ta về từ chỗ ta đi Nơi ta đi giờ không còn về đến Nếu ai hỏi nơi nào quê hương của bạn Xin trả lời quê hương là nơi này Như vậy thì […]

QUÊ HƯƠNG – Thơ Nguyên Lạc

Nguyên Lạc Thơ . QUÊ HƯƠNG Ôi lịch sử những dòng đời cay nghiệt, Những tự hào hoá giải với oan khiên.(Trần Kiêm Đoàn) * Dẫn: Đã cố dặn lòng thôi tôi ơi! Ra đi là biết biệt li rồi! Quê hương ngút mắt đoài phương ấy Vẫn mãi trong tôi […]