Ngày đăng: Tháng Tư 13, 2018

MỘT PHÚT HUY HOÀNG/ BỒI BÚT/ TỐ HỮU…thơ Chu Vương Miện

Chu Vương Miện  Thơ       MỘT PHÚT HUY HOÀNG – rồi chợt tắt trước làm thơ sau làm đồ tể tà lọt chết o nhắm mắt vì sát sinh thủ tiêu quá nhiều người cầm bút đúng sai gì cũng giết ôi đất nứơc sao lắm thằng dùi đục […]