Ngày đăng: Tháng Tư 18, 2018

Thơ tuyển Hiền K. Nguyễn

Thơ Hiền K. Nguyễn   Bông Điên điển   NỖI NHỚ   Quê hương nghèo khó nồng muối mặn Thấp thoảng lòng anh nỗi nhớ mong (Hồ Hạnh) * Nhớ luôn con cá lòng tong Nhớ bông rau nhúc , nhớ bông lục bình Nhớ hoài cá lóc chui sình […]