Ngày đăng: Tháng Tư 19, 2018

CHIẾC KHĂN MÀU RÊU / TÌNH THƠ… Thơ Hồ Chí Bửu

Ho Chi Buu Thơ     CHIẾC KHĂN MÀU RÊU…   Chiếc khăn từ xứ cờ hoa Bay về cố thổ tặng ta nỗi buồn Để khi sấm chớp mưa nguồn Lấy khăn lau sạch nỗi buồn đong đưa Rằng đời ta đã xế trưa Tình trôi vạn dặm – Tình […]