Ngày đăng: Tháng Tư 25, 2018

Nguyễn Hữu Đang – Thơ CHU VƯƠNG MIỆN

Thơ Chu Vương Miện       CŨNG LÀ TÀI DANH   cũng là hào kiệt cũng muốn Đảng và Bác đi chỗ khác nhưng lực bất tòng tâm phong trào Nhân Văn với Phan Khôi Trần Dần Lê Đạt bị bóp mũi từ trong trứng nước kẻ bị tẩy não […]