Ngày đăng: Tháng Tư 28, 2018

MỘT THOÁNG QUÊ TA – Thơ Lê Nghị

Thơ Lê Nghị   Tranh Nguyễn Sơn   MỘT THOÁNG QUÊ TA   Đang trưa mẹ gánh em gái nhỏ Đặt ngồi thúng trước đồ thúng sau Giữa đạn bay vèo bom pháo dội Sáu tuổi theo mẹ chạy cắm đầu Thanh bình lần đầu về quê cũ Vách nhà […]

Chùm thơ Hà Huyền Chi (5)

Hà Huyền Chi  Thơ Hà Huyền Chi     Chùm thơ Hà Huyền Chi (5) *   34. Lửa Rừng 1. Trong mỗi que diêm có lửa rừng Trong em ngầm chứa một cuồng phong Dấu son khằn đỏ khung hoài niệm Đỏ những hoàng hôn vắng lạnh lùng 2. Đã […]