Ngày đăng: Tháng Tư 29, 2018

RƯỢU GỌI HỒN THÁNG TƯ / ĐÊM THÁNG TƯ KHÔNG NGỦ TỤNG TÂM KINH – Thơ Nguyên Lạc

Nguyên Lạc Thơ       RƯỢU GỌI HỒN THÁNG TƯ   (Tưởng niệm anh Tr/úy Nguyễn Văn Yên) * Nâng mày. đây chén rượu cay Hận trời. sao nỡ. giàn bày cuộc đau Tháng tư. người vội lệ trào Một con bảo loạn. nát nhầu tình ai?! Chiến hào xưa. […]

THÁNG TƯ CHÍN NHỚ MƯỜI THƯƠNG / ĐÊM THÁNG TƯ ĐỌC VĂN TẾ THẬP LOẠI CHÚNG SINH – Thơ Nguyên Lạc

Nguyên Lạc Thơ   Tranh AiLan CongTang     THÁNG TƯ CHÍN NHỚ MƯỜI THƯƠNG   Tháng Tư, nhớ tháng Tư nào Rưng rưng cởi giáp, quăng bào ngó nhau (hàhuyềnchi) * Tháng tư. lại tháng tư nào Người đi kẻ ở. máu trào thốn tâm! Nhớ sao. một ánh trăng […]