Nguyên Lạc Thơ

 

Đàn Trăng Ailan

Tranh AiLan CongTang

 

 

THÁNG TƯ
CHÍN NHỚ MƯỜI THƯƠNG

 

Tháng Tư, nhớ tháng Tư nào
Rưng rưng cởi giáp, quăng bào ngó nhau
(hàhuyềnchi)

*

Tháng tư. lại tháng tư nào
Người đi kẻ ở. máu trào thốn tâm!
Nhớ sao. một ánh trăng rằm
Tiếc sao ngày ấy. người thân vui vầy!

Biển dâu. ai nỡ khéo bày?
Thương ai. oán hận. mây bay ngút ngàn
Người rồi. như áng mây tan!
Ta rồi. một kiếp. tha phương xứ người!

Đêm nay lại nhớ phương đoài
Cảm sao nỗi lạnh. kiếp đời li hương!

Nguyệt ơi. chín nhớ mười thương!
Tôi ơi. có nhớ. chỉ vương lệ sầu!

Đất trời. như thảm một màu
Có con chim lẻ
khóc câu tình hoài!

 

nguyenson- mo

Tranh Nguyễn Sơn

 

 

ĐÊM THÁNG TƯ
ĐỌC VĂN TẾ THẬP LOẠI CHÚNG SINH

*

Tưởng rằng. quên được người rồi
Tháng tư chi. vẫn hoài ơi phương nào?!

Nhớ ai. bến ấy sông nao
Dưới cầu nước thẩm. một màu sầu bi
Bóng người. bên nhánh bần de
Triệu con đóm khóc. lệ xa đắng lòng!

Đêm đen. nước chảy xuôi dòng
Đưa người ra biển. mù sương. đoạn trường

Giờ người. còn ở đoài phương?
Chiều nay cô lẻ. nhớ thương bóng người!
Não nùng ngày cũ ai ơi!
Gây chi bao cảnh. rẽ đời sâm thương?

Chong khuya. thấp nến. đêm trường
Đọc dòng thơ cổ. vô thường thế gian!

Lệ rơi. thấm ướt bài văn *
Chủng sinh thập loại. có chăng hồn người?!
………
* Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh của Nguyễn Du

 

Nguyên Lạc

 

 

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Nguyễn Du)