Ngày đăng: Tháng Năm 2, 2018

Mạc Đăng Dung – Thơ Chu Vương Miện

Chu Vương Miện Thơ       Đăng Dung   anh hùng hào kiệt từ tàu qua ta làm lên đại sự đại nghiệp không phải văn dốt vũ dát mà là cường khấu thứ thiệt không thì cũng làm nghề hạ bạc thuyền chài thuyền câu ? cũng sơn tặc […]