Chu Vương Miện Thơ

 

ChuVuongMien.6jpg

 

 

Đăng Dung

 

anh hùng hào kiệt
từ tàu qua ta
làm lên đại sự đại nghiệp
không phải văn dốt vũ dát
mà là cường khấu thứ thiệt
không thì cũng làm nghề hạ bạc
thuyền chài thuyền câu ?
cũng sơn tặc thủy tặc
cũng bọn với Lương Sơn Bạc
không chăn ngựa căt cỏ
không đâm cha giết chú
làm sao làm được đế vương
huống chi là thằng Mạc Đăng Dung

những phế tích lâu đài
thành quách
Kim Tự Tháp
dần dần bị bụi cát đất
phủ kín mít
những danh nhân những tướng quân
và bọn sát nhân
may lắm còn sót lại cái tên
bao nhiêu đều chìm trong lãng quên
đó là định luật

 

 

tran_te_xuong

 

 

ĐỒ ĐIẾU

 

sự thật phấn khởi hồ hởi
cả họ nhà Mạc
quỳ rập đầu trước Ải Nam Quan
dưới chân quan tri huyện Tàu
đầu hàng cái một
khom mình lậy như tế sao
dâng sổ bộ đinh điền
dâng năm động cùng kim ngân vàng bạc
kèm theo vài cái lưới , cái vó , cái dậm
quan tri huyện Băng Tường
ban lời chỉ dụ
” dân chài vô học, làm chuyện bất nghĩa
táng tậm lương tâm , nhưng dân chài vô học o có tội, cứ tiếp tục ở ngôi , làm phên dậu cho thượng quốc , trước sau như 1 , bắt ăn cơm thì ăn cơm , bắt ăn cứt thì ăn cứt , nhất trí cao o nhất trí thấp”

 

 

Mạc Đăng Dung

 

chuyện mớ đời
chó ngáp nhằm ruồi
họ Trần đoạt ngôi họ Lý
cũng dân chài
ta là thằng đánh dậm khác chi nhau ?
còn khá hơn
là không loạn luân lấy nhau loạn xà ngầu ?
nhân thời loạn có sức mạnh
xuât thân cử nhân võ
làm tới đô lực sĩ
ta nhìn bá quan văn võ
trong triều toàn là bọn nhát chết
ấm ớ hội tề bằng cấp giả
thế là trong ngày nhàn hạ
ta đè nghiến Lê Chiêu Tôn ra
một tay bóp cổ một tay bóp dái
hòn dái thọt lên cổ họng
không thở được nữa thác
ta bèn cởi áo long cổn mặc vào
lên ngôi cửu ngũ
bọn bá quan ngu
tung hô vạn tuế
ta khai sáng ra triều đại nhà Mạc
từ trên xuống dưới i tờ rít
bọn câu dạo , đánh vó , câu cặm
đều được dự chính quyền
dốt từ dưới dốt lên
rất là hoành tráng tung tráng
ở ngoài nhòm vào
chính quyền rất là bỉ ổi và khốn nạn

làm nhức tai nhà Minh
bèn ra quân dậy cho lũ thuyền chài
một bài học
ta liền đi một chiêu
trong 36 chiêu binh pháp
là đầu hàng ngay tức khắc
khỏi phải đánh chác
làm chi cho nó mệt
chỉ tội là mang tiếng nhục

 

trucdao

 

NGƯ PHỦ

đánh
sức cùng lưc tận
người chết bị thương
thiếu lương thực
vũ khí đạn dược
o đánh
vì lực lượng của địch quá mạnh
quá đông
sau một hồi tụi thuyền chài
đo đếm cân đong
thống nhất đầu hàng
thua với đầu hàng
bà con gần với nhau

hết tôm đến tép
tới tép riu
lòng tong cá mại cờ
núp trong ao hồ
dưới tàng cây duối
không nhai lẫn nhau

 

Chu Vương Miện

 

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Nguyễn Du)