Ngày đăng: Tháng Năm 3, 2018

DUYÊN TƠ / MONG – Thơ Tịnh Tâm

Tịnh Tâm Thơ   tranh AiLan CongTang     DUYÊN TƠ   Tơ trời dệt áo Đông phong Dệt thơ đệm nốt Tơ lòng lá lay Tơ mềm Giăng kín trong ngoài Không là thân nhện Sao Nát nhàu Niềm riêng?! Trót vương Số kiếp truân chuyên Trót làm thân cát […]