Ngày đăng: Tháng Năm 4, 2018

NHÂN VẬT QUAN VŨ VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG TƯỢNG – Nguyên Lạc

Nguyên Lạc Biên khảo Tượng Quan Vũ . NHÂN VẬT QUAN VŨ VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG TƯỢNG * Lời nói đầu: Bài viết này chỉ là “tập đại thành” ý kiến của các cao nhân, tổng kết lại cho rõ ràng, mạch lạc, với ước vọng chuyển tải đến các […]

NÚM RUỘT NỐI DÀI/ TÂN ĐẢO/ TÂN THẾ GIỚI – Chu Vương Miện

Chu Vương Miện Thơ   Chu Vương Miện       NÚM RUỘT NỐI DÀI năm 45 Đức chiếm Pháp chính phủ Petain bù nhìn chính phủ lưu vong De Gaule chống Đức tuyển mộ lính bản địa năm xứ Đông Dương “Việt Mên Lèo” trên 500 người đa số là […]