Ngày đăng: Tháng Năm 13, 2018

MỘT ĐỜI HÀO KIỆT / GIANG SƠN / DỌC NGANG … – thơ chu vương miện

Chu Vương MiệnThơ       MỘT ĐỜI HÀO KIỆT – thiếu thời nghèo kiết trời đâu mù ? mà có mắt cứ an phận mà tu công danh tiền rừng bạc bể tuyệt đỉnh danh vọng binh bộ thượng thư – lùi một bước tiến hai bước biết người […]