Ngày đăng: Tháng Năm 17, 2018

Bước Ngoặt/ Sớm Quên / Mưa Rừng …Thơ Hà Huyền Chi

Hà Huyền ChiThơ     Bước Ngoặt   Em đi bước nhỏ chân chim Tim anh ai dẫm mà in dấu giầy Em cười hoa lá ngây say Em nhăn cả thế gian này buồn hiu Em đi bước lớn chân mèo La anh ruột ngựạ vừa kiêu vừa gàn […]

TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BỈNH KHIÊM -THƠ CHU VƯƠNG MIỆN

Chu Vương MiệnThơ     ĐẬU TRẠNG NGUYÊN   rành thái ất bấm đốt ngón tay biết lòng trời thế đất thằng đánh dậm làm vua đành giả dại giả khờ cáo lão thời cơ đã thế ? vận nước đã thế ? về ngay kẻo trễ – giả ngơ […]