Ngày đăng: Tháng Năm 25, 2018

PHƯỢNG / CHỢT GẶP NGÔI TRƯỜNG – Thơ Nguyên Lạc

Thơ Nguyên Lạc       PHƯỢNG   Có một mùa xa lắm Phượng nở đỏ góc trường Ve reo mừng rộn rã Từng bước nhỏ thân thương Líu lo giờ tan học Rực trắng cả con đường Mắt liếc dao lá trúc Chém tim ai bị thương! * Thương phượng […]

MẠC ĐĨNH CHI – Chu Vương Miện

Chu Vương MiệnThơ       HOA TRÊN BÙN   lịch sử nhà Hạ qua nhà Thương nhà Thương qua nhà Xác nhà Xác qua nhà Quàn duy nhất chỉ 1 trong 2 con đường 1. hỏa thiêu 2. chôn     TRAO ĐỔI   vua Trần Nhân Tông phán […]