Day: Tháng Sáu 18, 2018

HIỆN TÌNH / HẬU DUỆ – Chu Vương Miện

Chu Vương Miện   HIỆN TÌNH – Thái Bình Dương theo bản tin kèm theo binh luận của cụ thẩm phán Nguyễn Cần tức thầy 6 Tú Gàn nhà bỉnh bút Lữ Giang cùng ký giả Nguyễn mạnhTùng trên đài phát thanh ngày chúa nhật 10.6.2018 nội dung như sau […]