Thơ Nguyên Lạc 

 

Nguyên Lạc

 

 

 

CHIỀU NGHIÊNG CHÉN

Rượu nay tôi lại mời tôi
Chiều hôm nắng quái
đổ dài bóng say!

Chén nghiêng
rượu đổ chiều này
Khóc người tri kỷ
trời bày cuộc đau!

Lệ rơi
cùng rượu trộn màu
thấm lòng đất lạnh
Sầu sao vẫn còn?!

ruou

CHIỀU ĐỘC ẨM

Tay nâng chén rượu chiều này
Mời ai chẳng biết…
thôi mời bóng ta
Như buồn mây vội bay xa
Để ta cùng với bóng tà huy phai

Sương đêm thắm lạnh vai rồi
Tiếng đời đồng vọng
từng hồi chuông khuya
Muôn trùng điệp khúc não nề
Nỗi buồn thiên cổ lại về đêm nay!

Đường đêm một bóng đổ dài
Rượu say sao chẳng?
Tình ai vẫn đầy!

 


UỐNG RƯỢU CÙNG TRI KỶ

Đau tình. ta khóc trong thơ
Khổ đời. ta khóc phù hư kiếp người!

Nhân sinh chỉ một cuộc chơi
Ngắn dài kệ nó
nào mời nâng ly!

“Tửu phùng tri kỷ” mấy khi?
Có nhau bầu cạn
sá chi đêm ngày

Rạng hồng rồi lại tà huy
Vô thường đời đó
sầu bi chi người?

Cuộc ta. riêng giữ nụ cười
Bao nhiêu khổ lụy sẽ rồi vèo bay

Nào người. nâng chén cùng say!
Trăm năm dồn trọn rượu nầy
tình chung!

 

 

Ai lan Chiều cuối năm

Tranh Ailan Congtang

 

 

 


RƯỢU GỌI HỒN

Nâng mày đây chén rượu cay
Hận trời. sao nỡ. giàn bày cuộc đau
Tháng tư người vội lệ trào
Một con bảo loạn
nát nhầu tình ai?!

Chiến hào xưa vẫn mãi hoài
Bạn xưa nay đếm
một vài
lệ rơi!

Thôi người ơi
thôi tôi ơi!
Xa miền miên viễn xin người cố vui!
Này đây!
một chén ly bôi
Hồn xưa người hỡi
rượu đây ta mời!

Hình như có tiếng lá rơi!
Một cơn bão loạn thổi đời ai bay?!

 

-thoi-gian

 

 

LỜI GỞI BẠN KHATIEMLY
TÌNH VÀ TỬU

 
“Hữu bằng tự viễn phương lai bất diệc lạc hồ!” [*]
Văn chương chữ nghĩa một bồ
Tửu lượng đâu kém ông Tàu ôm trăng
Ông kia say chết dưới sông
Bạn say không “chết nhăn răng”, sống đời
Câu thơ bài phú tuyệt vời
Mừng ông tôi viết đôi lời hoan ca
Gẫm ra trong cõi ta bà
Tửu Tình hai chữ khéo là mến nhau!
Tửu vào Tình sẽ thắm sâu
Tình và Tửu mãi ngàn sau phiêu bồng!
………
[*]  Hữu bằng tự viễn phương lai bất diệc lạc hồ – Luận ngữ
Niềm vui nào bằng có được người bạn từ xa đến thăm

NGUYÊN LẠC

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Nguyễn Du)