Thơ Nguyên Lạc

 

nguyenson- mo

Tranh Nguyễn Sơn

 

 

 

THUYỀN TRĂNG

*

Có ai. thương nhớ đêm nay?
Có tôi. chất nhớ thương đầy mắt đêm
Trăng nghiêng hướng ấy thì nghiêng
Chở tôi thương nhớ. ngược miền lãng quên

Ai quên ngày cũ. hãy quên!
Trong tôi. cố quận cùng vầng nguyệt cong
Nghiêng về hướng ấy nhe trăng!
Trút tôi thương nhớ. tháng năm đong đầy

Có ai. mong nhớ đêm nay?
Có người. gởi nhớ thương đầy thuyền trăng
Nghiêng về phương ấy. trăng nghiêng
Trút đi. cho hết nỗi niềm trong tôi!

Trăng còn nghiêng nữa hay thôi?
Sao nghe vẫn nặng hồn tôi tình nào!

 

Nguyên Lạc

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Nguyễn Du)