Thơ Chu Vương Miện

 

ChuVuongMien.6jpg

 

 

NHỮNG

 

” dòng suối nhỏ
theo sông về với biển
để đồi hoang lại
trong nắng trong mưa
để người dân khổ như đất kia cằn khô
nhạc Phan Huynh Điểu ”
nhưng người không ưa chế độ
đã ra đi khỏi nước
bằng nhiều cách
tìm tự do
hai miền bây giờ toàn cờ đỏ
thành quả của cách mạng Mùa Thu
đầy khốn khó

 

 

VÔ ÍCH

 

tất cả là số không
hư không
mang muối bỏ biển
chở củi về rừng
tất cả những người ra đi
tìm tự do
đã thành những người ngoại quốc
ngươi dưng
còn dân tình trong nứớc
còn một số tri thức
đa số là dân hèn
dân quèn
chuyện mất nước là
chuyện tự nhiên?

 

nguyenvancuong

 

 

 

THỜI ĐẠI

 

có nhiều thời kỳ
thời đồ Đá
nửa thế kỷ trươc
thuộc đô hộ Pháp
phu phen bị Tây mũi lõ đá đít
thời đồ Đồng
Mỹ thế Pháp
dùng đô la đỏ cho thuộc địa
và xanh cho nội địa
thời đồ Đểu
là sau 75
Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam
bù nhìn
miền Bắc, tịch thu lấy hết
đổi tiền
thời kỳ Đểu Giả
sau 77 thống nhất đất nước
cái gì cũng tịch thu
cái gì cũng ăn cướp
chống cự lại là bắt
đánh chết
phó sản là Dối
là Trá

 

-thoi-gian

 

 

 

 

TỰ DO

 

thời Tây thuộc
người dân được hoàn toàn tự do
nhưng không được nởi dậy chống chính quyền
làm thơ tình liên miên
hút sách rượu chè thỏai mái
tha hồ ghệ gái

 

 

 

CHỮ NGHĨA

 

ngày xưa gọi lính thú
sau năm 54
gọi là đi quân địch
sau 63 gọi là đi động viên
sau 75 là nghĩa vụ quân sự
danh từ theo thời gian thay dổi
thời gian y như nhau ?
từ đít tới râu ?

 

 

THƠ RÁC

 

xưa làm thơ thù tạc
sướng ghọa bên thùng rác
xong quăng vào đó
với chai không và vỏ lạc
vừa qua thời chiến tranh
không ai ở không làm thơ
và cũng không ai có thì giờ đọc
thời giờ đói khổ cùng đường
thơ chỉ dùng chùi đít
thơ cơm rang [ thơ cũ]
của Tố Hữu Xuân Diệu Huy Cận
dùng chùi nồi chùi bếp

Chu Vương Miện

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Nguyễn Du)