Thơ   Nguyên Lạc

 

sachden

 

 

 

PHẢI CHI ĐỪNG VONG BẢN

*

 

Chiều nay lòng hiu hắt
ngồi nghĩ chuyện lan man
nhìn em buồn se sắt
tinh đất nước mênh mang!

Em chợ đời bạc tóc
anh mộng đời vỡ tan
dân oan giờ kêu khóc
đất nước giờ tan hoang!

Áo cơm ngày tháng khó
đời em trơ lưng còng
thanh xuân giờ héo úa
tương lai bàn tay không!
Thơ anh dòng lệ nhỏ
lưng tròng đau xé lòng
tình ta buồn thảm lắm
em có trách hay không?

Đời ta giờ thảm lắm
đất nước giờ điêu tàn
nhân dân giờ cay đắng
bởi nhóm người vong thân!

Phải chi đừng vong bản
cơ đồ đâu nát nhầu
tình người và tình nước
thẫm màu thê lương đâu?!

.
Nguyên Lạc

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Nguyễn Du)