Ngày đăng: Tháng Một 29, 2019

NHẤT SINH ĐÊ THỦ BÁI MAI HOA – Nguyên Lạc

Tạp ghi Nguyên Lạc Lời nói đầu: Xuân về hoa Mai nở, thấy hoa Mai nở ta biết Xuân về. Mùa Xuân và hoa Mai liên hệ thấm thiết với nhau. Ai mà không biết hai câu này của Thiền Sư Mãn Giác trong bài kệ Cáo tật thị chúng của […]

LOẠN BÚT VỀ CHỮ TÌNH (4) – Nguyên Lạc

Tạp ghi Nguyên Lạc           LOẠN BÚT VỀ CHỮ TÌNH (4)     PHÂY SƠN LUẬN KIẾM (TÌNH)   *** Lời nói đầu: Ba bài trước Nguyên Lạc tôi đã thủ thỉ với các bạn về chữ TÌNH thông qua thơ văn hiện đại, giai thoại của […]