Ngày đăng: Tháng Hai 15, 2019

THÁNG CHẠP VÀ THÁNG GIÊNG – Lê Nghị

Lê NghịBiên khảo Lê Nghị Lời nói đầu: Bài này được viết ra nhân việc gợi ý của bạn Nguyên Lạc: Nghĩ gì khi giáo sư Nguyễn Tài Cẩn giảng từ nguyên của tháng Chạp và tháng Giêng? Cũng nhân 40 năm ta đánh tan chiến tranh xâm lược của […]