Nguyên Lạc

 

sach1

 

 

VÀI HÀNG VỀ DÀN “ĐỒNG CA” CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN

.
Thưa các bạn, gần đây nhóm nhạc “giao hưởng” đó ông Đăng Xuân Xuyến điều khiển đã phát tán lên nhiều trang web ̣(lúc trước có vài trang trong nước chỉ một chiều, đăng các bài tấn công cá nhân tôi mà không đăng các phản biện của tôi, một hành xử không xứng đánh với người TRI THỨC, với VĂN MINH trong tranh biện). Đây là bài của nhóm này đó Đảng Xuan Xuyen mớm lời:  MẤY “CÁI DẠI” CỦA ÔNG NGUYÊN LẠC – ĐỖ ANH TUYẾN

Xin dẫn ra đây những phản hồi của tôi:

 
1. Đổ Anh Tuyến không xứng đáng TRÍ THỨC. Những người chưa biết hai chữ NHÂN BẢN là gì, chỉ biết hơn thua. Ông này cũng nằm trong dàn “đồng ca” bênh chủ.
Mời đọc bài này: Nguyen Lạc – TRẢ LỜI BÀI “THƯA CHUYỆN CÙNG BẠN ĐỌC…” Của Đặng Xuân Xuyến:

 

 

2. Xin nói thêm: Anh Thái Quốc Mưu đã yêu cầu ông Đặng Xuân Xuyến rút xuống bài và các comments của anh mà Đặng Xuân Xuyến tự động đăng, không hỏi ý. Anh Thái Quốc Mưu có xin lỗi tôi. Email anh Thái Quốc Mưu gởi đến Đặng Xuân Xuyến có chuyển đến tối, tôi có Copy giữ để ngừa sự “ngụy ngôn” Rõ ràng đúng như vậy, Đặng Xuân Xuyến không xóa các bài anh Thái Quốc Mưu yêu cầu, còn mớm lời cho người khác để hơn thua. Ôi “nền giáo dục mới” !!! Ôi tội cho hai chữ NHÂN BẢN và cũng tội cho hai chữ TRÍ THỨC.
Người xưa nói: “Đầy tớ sai thì trách chủ, ̣xin lỗi tôi không dám dùng chữ chó cắn càng, ngu gì đôi co với nó” Tôi không cần mất thời giờ với ông này, tôi sẽ trả lời với chủ ông: Đặng Xuân Xuyến, sẽ công bố hình ảnh Email của anh Thái Quốc Mưu đã yêu cầu Đặng Xuân Xuyến rút bài và comments của anh, nhưng Đặng Xuân Xuyến không làm. Hành xử này sẽ là có tội ở nước pháp trị và không xứng đáng là người TRÍ THỨC, chỉ biết hơn thua.

 
3. Định dùng chiến thuật “biển người” của “nước lạ” tấn công cá nhân hả ông Đổ Anh Tuyến ?. Tôi nhớ khi còn là lính VNCH, tôi đã kinh qua chiến thuật “phi nhân” này rồi, hao phí biết bao sinh mạng của thanh niên miền Bắc vô tội, lãng phí biết bao xương máu của nhân dân. Được gì? Tại sao các ông lại học hỏi nó? “con người mới” đây hả?

 
II.

 

1. Trong tranh luận, khi người ta chứng mình được 1 điểm bạn ngụy ngôn, thì tất cả các điểm còn lại của bạn đều là ngụy ngôn: XẠO. Tôi đã chứng mình được điểm ngụy ngôn của Đổ Anh Tuyến là việc ông nói về Thái Quốc Mưu . Tôi đã đưa ra bằng chứng, hinh ảnh Email của anh Thái Quốc Mưu đã yêu cầu xoá bỏ những comments của anh mà Đặng Xuân Xuyến đã post không hỏi ý kiến và xin lỗi tôi từ ngày 02 tháng 3, 2019. Nhưng Đặng Xuân Xuyến vẫn không làm theo. Bài viết này của Đổ Anh Tuyến ngày 5/3 vậy rõ ràng là tên đầy tớ này cố tính đưa ra ” thông tin giả mạo” (Disinformation) có lợi cho “bầy đàn” mình.

 
2. Đúng ra tôi không cần nói thêm nhưng vì sợ Đổ Anh Tuyến đầu óc có “bệnh tâm thần” nên chưa hiểu, nên tôi nói thêm vài hàng về ngụy ngôn của “Ông đầy tớ nầy”:
Ông nói: “…ông Đặng Xuân Xuyến ghi rõ là “Đặng Xuân Xuyến thưa cùng bạn đọc“, như thế là ông Đặng Xuân Xuyến coi khinh, rẻ rúng ông Nguyên Lạc nhưng ông Nguyên Lạc không hiểu được sâu ý của ông Đặng Xuân Xuyến nên đã xăng xái “phản biện” làm tôi tủm tỉm cười”
— Trả lời: Giả dụ như tôi ghi rõ là : Thưa cùng bạn đọc, tên đầy tớ Đổ Anh Tuyến nầy hành xử ngu dại, ngụy ngôn, bày đàn v.v..” vậy là tôi đâu có nói đến Đổ Anh Tuyến phải không? Tôi chỉ thưa với bạn đọc thôi, tại sao Đổ Anh Tuyến xăng xái “phản biện” . Đúng không? Biết thì nói, không biết thì dựa cột mà nghe, để chủ nói chuyện với nhau.

 
3. Đổ Anh Tuyến nói: “ông Nguyên Lạc đăng đàn hạ nhục ông Đặng Xuân Xuyến bằng những thái độ của kẻ lưu manh
— Trả lời: Ông đầy tớ nầy hay đưa ra bằng chúng tôi” hạ nhục ông Đặng Xuân Xuyến bằng những thái độ của kẻ lưu manh”
Đây là những lời vượt giới hạn TRI THỨC của bầy đàn ông Đặng Xuân Xuyến mà tôi có copy và lưu giữ:
— “thằng đó đúng là ngu mà không chịu nhận ngu vì không biết nó ngu”(Đặng Xuân Xuyến)
— nào là lưu manh, nào là vẫy cứt… Đặng Xuân Xuyến mượn lời Nguyễn Đăng Hành trong “Tưng Tửng 7 chuyện”
Nguyên Lạc thuộc loại mõm chó, cái óc biến thái bệnh hoạn
Tôi chỉ phản biện Đặng Xuân Xuyến với dàn “đồng ca” của ông như vầy:
Ông Đặng Xuân Xuyến cùng một số fans đã hành xử vượt quá giới hạn cho phép của người TRÍ THỨC: Không dùng “kính ngữ”, mà lại dùng “ngôn ngữ đường phố” tấn công cá nhân tôi trong tranh biện trên các trang web và Facebook. Xin LƯƠNG THIỆN,đừng đưa chữ CON vượt trội chữ NGƯỜI trong 2 chữ CON NGƯỜI (CON thương biểu lộ tính BẦY ĐÀN)” – Nguyên Lạc
Theo các bạn đây là lời của “kẻ lưu manh” mà ông đầy tớ Đổ Anh Tuyến kết án tôi sao?

 
4. Tôi phải mất thời giờ trả lời cho ông đầy tớ này kẻo sợ cái bộ não của ông ta “sao đó”, tôi không dám nói là toàn “bã đậu”, bị người ta “mớm lời” mà không suy nghĩ.
— Ông đầy tớ Đổ Anh Tuyến viết:
Bài TƯNG TỬNG 7 CHUYỆN CÙNG NGUYỄN ĐĂNG HÀNH chỉ là chuyện phiếm giải trí đầu Xuân, sẽ chả đọng lại gì nếu ông Nguyên Lạc không vì lòng sân si, nhỏ mọn trước mấy lời nhận xét của nhà thơ Nguyễn Đăng Hành”
— Trả lời:
Trong chuyện phiếm, hay chuyện tiếu lâm, chuyện châm chọc người nào đó… thì phải dấu tên, nói trại tên người đó, nếu nói rõ ràng tên người thì đây là chuyện phê phán nghiêm chỉnh .
Ông Đăng Xuân Xuyến mượn lời ông Nguyễn Đăng Hành vô cớ tấn công thẳng tôi, ghi rõ rằng tên tôi như sau:
ông Nguyên Lạc: mày cũng giống tao nhưng chó hơn tao là mày vấy cứt vào người khác để mày được thơm hơn.
Đây là: “chuyện phiếm giải trí đầu Xuân” ??? Đây là cách hành xử VĂN MINH và TRÍ THỨC. Châm chọc người ta vô cớ, soi mói cá nhân là một cái tội ở nước pháp trị ông biết không?
Tại sao ông đầy tớ này mắng tôi khi tôi phản biện lại Đăng Xuân Xuyến , và nên nhớ lời phản biện của tôi rất LỊCH SỰ, KÍNH NGỮ đúng theo đòi hỏi của người TRÍ THỨC, chứ không dùng “ngôn ngữ đường phố” như phe nhóm ông.
Tôi khuyên ông đầy tớ Đỗ Anh Tuyến nên đi gặp BS và đừng “DẠI” để người khác lợi dụng, sai khiến.

 
5. Cuối cùng tôi nhắn lời đến ông này: Muốn tranh biện ngụy ngôn thì hãy về học lại trong các sách, hoặc học các cụ xưa về Công Tôn Long thời Chiến quốc của “nước lạ”, về”Bạch Mã Phi Mã” rồi hãy tranh luận để thắng tôi
Chào ông đầy tớ
Nguyên Lạc
………………

@ Phụ lục

SỰ KHÔNG LƯƠNG THIỆN CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

1.
Dưới bài Đăng Xuân Xuyến mớm lời cho Đỗ Anh Tuyến MẤY “CÁI DẠI” CỦA ÔNG NGUYÊN LẠC

Tôi đã đăng các phản hồi về bài viết đầy “ngụy ngữ” này, Đăng Xuân Xuyến vội vàng xóa bỏ các lời này của tôi. Đúng là KHÔNG LƯƠNG THIỆN! Tại sao xóa những phản hồi này . Sợ người ta biết rõ sự thật ngụy trá qua thủ đoạn “lựa chọn thông tin có ý đồ” (cherry picḳ) để tạo ra “thông tin giả mạo” (Disinformation) tấn công cá nhân người khác. Sợ người ta biết rõ lòng dạ hep hỏi của các ông? Tôi vẫn dùng KÍNH NGỮ chứ đâu có “ngôn ngữ đường phố” như các ông?

 
2.
Trả lời Đặng Xuân Xuyến về trường hợp bộ não của ông “có vấn đề”
Trong bài viết của đầy tớ ông: MẤY “CÁi DẠI” CỦA ÔNG NGUYÊN LẠC – Đỗ Anh Tuyến (Thái Bình)
Ông có ghi thêm Chú giải đầy ngụy tạo sau đây :
[… Email của một nhà thơ lão niên gửi cho tác giả Đỗ Anh Tuyến:
Kính anh.
Năm nay 78 rồi, mắt kém lắm nên đóng cái blog lại, không làm nữa. Rất cám ơn sự tiếp tay của anh nhưng có một lời đề nghị:
Trôngmặt mà bắt hinh dong
Con LỢN có béo thì lòng mới ngon.
Trong đời sống thường ngay, vì lo toan nhiều thứ, có người Điên Thật và có người thỉnh thoảng mới lên cơn, vậy khi trao đổi văn học hay chuyện đời thường, xin bạn nhìn kỹ cái khuôn mặt người đối diện về diện tuớng học xem đương sự có thuộc loại CHẠM ĐIỆN không? Đôi khi bỏ thì giờ ra trao đổi với 1 THẰNG ĐIÊN vừa mất thì giờ và vừa vô ích.
Bạn ĐẶNG XUÂN XUYẾN (là một nhà Tử Vi),anh THÁI QUỐC MƯU là một Đông Y sĩ, tốt nghiệp ở Taiwan, nhìn khuôn mặt mà không biết đương sự là người MẮC BỆNH ĐIÊN. Dân gian có câu:
Đứa dại cởi truồng người KHÔN xấu hổ
Chuyện KHÔNG RA CÁI CHI.
Mong quý huynh đệ bỏ qua…]
Trong Email đầy ngụy tạo này, ông ta không ghi rõ tên người, đưa ảnh chụp Email ra mà chỉ ghi “một nhà thơ lão niên“? Tôi biết thư này là giả tạo để phục vụ cho “ý đồ” của ông Đặng Xuân Xuyến, nhưng để cho chắc chắn tôi sử dụng kế KHÍCH TƯỚNG:
Thí dụ ở đời thường, bạn nhận được một cái thư nặc danh chửi mắng ban, bạn nghi ngờ rằng A hay B đã viết, bạn ghi lại những hàng chữ trong thơ rồi ghi thêm tên A (nếu gọi cho A) hoặc tên B (nếu gởi cho B) rồi gởi cho họ. Nếu họ không phải là người mắng chửi ban, họ sẽ “la làng” lên là không có và sẽ phỉ nhổ ai đã viết tên họ: Đó là kế khích tướng
Tương tự như vậy, tôi viết lại Email ghi thêm Thái Quốc Mưu (TQM) và gởi hỏi để khích anh, cùng tên ABC ̣(xin dấu tên) gởi đến ABC để hỏi (̣hai nhà thơ này trên 70 tuổi, hợp với lời Email) Anh TQM đã xác nhân không có viết Email và chửi người đã viết tên anh cuối thư, như thí dụ trên. Còn anh ABC thì tay bị run, viết chữ không được, nên Email trên chỉ là ngụy tạo.

Tôi đã trình bài ảnh lời trả lời của TQM đàng hoàng, có gì dấu diếm mà Đặng Xuân Xuyến hí hửng, ăn thua chửi mắng tôi như sau:
TRÒ ĐÊ TIỆN CỦA NGUYÊN LẠC KHI THÊM 3 CHỮ TQM VÀO TIN NHẮN ĐỂ VU KHỐNG ĐẶNG XUÂN XUYẾN:
Đúng là đầu óc “lùn”, chỉ lo chuyện hơn thua. Chuyện về mưu kế ‘Khích Tướng” nên học hỏi đi ông.

 
3.
Có thêm một vấn đề: Đây là bài viết của Đỗ Anh Tuyến thế sao Đặng Xuân Xuyến lại xen vào chú giải lung tung? Điều nầy rõ ràngchứng tỏ Đỗ Anh Tuyến là tên đầy tớ của ông ta. Lại nữa , đây là trang nhà của Đặng Xuân Xuyến, các phản hỏi của tôi đều bị xóa, Đặng Xuân Xuyến chỉ giữ lại, có chọn lọc những gì có lợi cho phe nhóm: “Cherry pick”. Đầu óc đầy hận thù, không lương thiện, không xứng đáng người TRÍ THỨC.

 

Nguyên Lạc

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Nguyễn Du)