Ngày đăng: Tháng Tư 25, 2019

ĐỂ TRẢ LỜI MỘT CÂU NÓI – Nguyên Lạc

Phê bình  Nguyên Lạc     VỀ MỘT CÂU NÓI     Trong bài thơ CHUYỆN THÁNG TƯ QUÊ TÔI : MỘT THỜI EM TÔI, liên hệ đến “thân phận” các gia đình bị xếp vào thành phần “ngụy quân”, tôi có dùng các câu ca dao như quotes (lời trích […]

CHUYỆN THÁNG TƯ QUÊ TÔI – Nguyên Lạc

Thơ   Nguyên Lạc     CHUYỆN THÁNG TƯ QUÊ TÔI     (Gởi Trần Phù Thế)   “Ai muốn chép công ta chép oán, Công riêng ai đó oán ta chung” (Vô danh thị)     I. MỘT THỜI EM TÔI     “Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi […]

Đối thoại với nhà văn Bảo Ninh -Trần Hoài Thư

Trần Hoài Thư Trần Hoài Thư Đối thoại với nhà văn Bảo Ninh Trần Hoài Thư Lời tòa soạn: Nhân  bộ phim tài liệu truyền hình “The Vietnam War” của 2 nhà sản xuất Ken Burns và Lynn Novick, được chiếu trên Public Broadcasting Service từ ngày 17.9 vừa qua đã gây […]