Day: Tháng Năm 5, 2019

Tứ tuyệt về tình đầu – Nguyên Lạc

Thơ  Nguyên Lạc       LÁ THƯ     Trời mưa tôi giấu lá thư Kẻo không nhòe ướt tâm tư gởi người Mưa chi? Cho nhớ một trời! Yêu chi? Vương vấn cả đời với nhau!         BẰNG LĂNG HOA TÍM Bằng lăng hoa tím tôi về […]