Thơ  Nguyên Lạc

 

Tô Thùy Yên

 

Tô Thùy Yên

Tô Thùy Yên

 

TIỄN NGƯỜI

 

 

(Tiễn biệt Tô Thùy Yên)

 

Đất trời gầy cuộc ly tan
Tôi mang áo trắng khăn tang tiễn người
Nắng chiều nhuộm tím bờ vai
Lay hồn tám sải chuông hoài vọng âm

 

Người đi vào cõi hư không
Để vầng thơ lại muôn năm cho đời
“Ta về”. về với đất trời
“Từ tâm vô lượng” những lời “nở hoa”

 

“Cảm ơn hoa nở vì ta”
“Mười năm ta vẫn cứ là ta” thôi
“Một lần kể lại rồi thôi”
“Ðành không trải hết lòng” tôi với người!

 

“Vầng trăng tiếc cuộc rong chơi”
“Tiếc đời hữu hạn”. lẻ loi “Ta về”!

 
………….
(” “) Một số lời thơ trong bài “Ta Về” của Tô Thùy Yên

Nguyên Lạc

 

 

 

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Nguyễn Du)