Day: Tháng Sáu 6, 2019

VỀ CHỮ “BẬU” – Nguyên Lạc

Nguyên Lạc  Văn  VỀ CHỮ “BẬU” . . “Bậu” là tiếng dân dã, tiếng thân yêu của vùng tây nam bộ chúng tôi. Mỗi lần nghe ai nói, hoặc gặp trong thơ văn là lòng tôi cảm thấy bồi hồi. Tiếng”Bậu” nầy hình như bây giờ trong nước ít ai dùng, ít […]