Day: Tháng Sáu 21, 2019

ĐẠI NGÃI, QUÊ HƯƠNG TÔI – Nguyên Lạc

Biên khảo  Nguyên Lạc ĐẠI NGÃI, QUÊ HƯƠNG TÔI . HAI CHỮ QUÊ HƯƠNG 1. Quê hương (danh từ): Đất Nước, nói về một Đất nước mà trong đó có quê (làng, cái nhà) mà mình đã được sinh ra.(Wiktionary) . “Trời sinh ra bác Tản Đà/ Quê hương thời có […]