Day: Tháng Bảy 9, 2019

CHUYỆN TÌNH VÙNG U MINH NAM BỘ QUÊ TÔI (II) – Nguyên Lạc

Tag: Nguyên Lạc  Biên khảo CHUYỆN TÌNH VÙNG U MINH NAM BỘ QUÊ TÔI (II) . Phần II . CHUYỆN TÌNH . SƠ LƯỢC CHUYỆN TÌNH VÙNG U MINH Đây là bài thơ kể lại chuyện tình vùng U Minh nam bộ quê tôi, được gợi hứng từ truyện “Hương Rừng” […]