Nguyên Lạc Văn

Dang Dung

Anh hùng Đặng Dung

 

 

Nguyên Lạc

UỐNG RƯỢU VỚI ANH HÙNG?

 
.
Sáng hôm nay tình cờ đọc được bài thơ “hết ý” UỐNG RƯỢU VỚI KINH KHA của nhà thơ có tiếng Kha Tiệm Ly, tôi “hứng khởi” quá, vội vàng chúc mừng thi sĩ bằng những lời sau, không biểt thi sĩ có hài lòng không?
Trước hết, xin ghi ra đây trích đoạn của bài thơ:
.
UỐNG RƯỢU VỚI KINH KHA
.
Ngươi uống rượu với giai nhân, với sơn hào hải vị,
Khác nhà ngươi, ta uống chẳng cần mồi.
Ta thích ngươi vì một bồ dũng khí,
Ngươi thích ta vỗ bụng rượu khinh đời!
….
Uống với anh hùng, ngàn ly cũng ít,*
Uống với phàm phu, một giọt cũng đắng cay.
Ngươi một đời múa gươm không thẹn chí
Ta nửa đời uống rượu chẳng cầu say!
….
Lau Dịch thủy gió đông phờ tóc bạc,
Vỗ bầu ca, ta tiễn bạn sang sông.
Muôn dặm Hàm Dương, tuyết rơi tan tác,
Ai lại đem thành bại luận anh hùng! *
Kha Tiệm Ly
.
Đây là nhừng lời “khen ngợi” của tôi:
Chúc mừng bạn “được” uống rượu với “anh hùng” Kinh Kha – Chinese, riêng tôi thích uống rượu với người “bình thường” Đặng Dung – Vietnamese hơn.
Xin ghi ra đây vài hàng về Hai Chữ Anh Hùng và tiền nhân đáng kính trọng Đặng Dung:
.
Thi hào Nguyễn Du đã chê Kinh Kha không bằng Dự Nhượng. Dự Nhượng hy sinh thân mình báo thù cho chủ, còn Kinh Kha đi thích khách Tần Thủy Hoàng chỉ vì có người biết đến mình, và vì sự đối đãi thừa mứa. Kinh Kha chỉ là một con rối, hành động không vì tấm lòng trung dũng (diệt kẻ tàn bạo, phò người đức độ) đâu có hy sinh vì dân tộc, mà hành động chỉ vì sự mua chuộc và kích động của Điền Quang, của Thái tử Đan. Hành động của Kinh Kha không có Trí, mà chỉ vì Danh. Không có lòng Nhân, mà chỉ có Bạo lực đối với Bạo lực. Cái Dũng của Kinh Kha chỉ là cái dũng của kẻ bị mồi ngon thừa mứa, cám dỗ mà hành động.
Đây là trích đoạn bài thơ chữ Hán của Nguyễn Du, phần chê bai Kinh Kha.
.
Thần dũng nghị nhiên duy độc quân.
Đồ đắc Điền Quang khinh nhất vẫn.
Khả liên vô cô Phàn Ô Kỳ,
Dĩ đầu tá nhân vô hoàn thì.
Nhất triêu uổng sát tam liệt sĩ,
Hàm Dương thiên tử chung nguy nguy.
(Kinh Kha Cố Lý – Thơ chữ Hán Nguyễn Du)
.
Liều thân chỉ vì kẻ biết mình,
Huống được Điền Quang tự đâm cổ.
Khá thương Phàn Kỳ chẳng tội chi.
Đem đầu cho mượn chẳng hoàn gì.
Một sớm chết oan ba liệt sĩ.
Hàm Dương, Thiên tử vẫn uy nghi.
(Nhất Uyên dịch)
.
Suy gẫm chuyện Kinh Kha, ta thấy ông ta đâu phải là người anh hùng. Như Nguyễn Du đã chê bai: Kinh Kha đi thích khách Tần Thủy Hoàng chỉ vì có người biết đến mình và vì sự đối đãi thừa mứa. Kinh Kha chỉ là một con rối, hành động không vì tấm lòng trung dũng (diệt kẻ tàn bạo, phò người đức độ), đâu có hy sinh vì dân tộc, mà hành động chỉ vì sự mua chuộc và kích động của người khác.
Tại sao ông ta lại được nhiều người làm thơ, hát ca để ca tụng, vinh danh?!
Anh hùng là như Đặng Dung của VIỆT NAM ta đây:
.
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
Kỷ độ Long Tuyền đái nguyệt ma.[ *]
(Đặng Dung)
.
Thù trả chưa xong đầu đã bạc,
Gươm mài bóng nguyệt biết bao rày
.
Trân trọng và chúc bạn hiền Kha Tiệm Ly sức khỏe để uống rượu với Kinh Kha – Chinese
.
Nguyên Lạc
…………….
[*] Đây là bài thơ Cảm Hoài của anh hùng Đặng Dung:
.
CẢM HOÀI
.
Thế sự du du nại lão hà
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
Thời lai đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa
Trí chúa hữu hoài phù địa trục
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
Kỷ độ Long Tuyền đái nguyệt ma.
Đặng Dung
.
Tạm dịch nghĩa
.
NỖI NIỀM HOÀI BÃO

Thế sự mang mang lại tuổi già
Thiên hạ thì vô cùng hãy nhập vào mà hát hàm ca
Thời đến bọn đồ tể, bọn câu cá cũng thành công dễ dàng
Thời qua anh hùng cũng đành nuốt hận
Hết lòng vì chúa có hoài bão xoay trục đất
Rửa giáp binh không lối kéo ngược dòng sông ngân hà
Thù nước chưa báo thì đầu bạc trước
Bao thời qua đội trăng mà mài kiếm long tuyền.
Đặc biệt là câu 3 và câu 4:
Thời lai đồ điếu* thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa
………..
* Đồ điếu: đồ là người đồ tể, chỉ Phàn Khoái, chiến hữu của Hán Lưu Bang; điếu là người đi câu, chỉ Hàn Tín, đại tướng của Lưu Bang. Cả hai giúp Lưu Bang xây dựng nhà Hán (dưới mắt Đặng Dung cả hai đều là bọn bần tiện, đồ tiểu tốt)
………..
– “Thời lai đồ điếu thành công dị”: Trương Phụ thoát chết là nhờ may mắn khi Đặng Dung nhảy lên thuyền cùng toán người nhái, vì nhìn không ra ai là Trương Phụ nên hắn đã thoát.
– “Vận khứ anh hùng ẩm hận đa”: Người Đại tư mã , Tổng tư lệnh mà chịu dẫn quân đi thích khách kẻ chỉ huy địch, xưa nay trên chiến trường chưa hề có , đó là hành động anh hùng .
Đặng Dung cũng cho Trương Phụ, người đã thắng ông, và cả đất nước của Trương Phụ cùng là xứ sở bần tiện cực kỳ.” (2)
Vị anh hùng của Việt Nam ta tài đức vẹn toàn như thế sao chúng ta không hát ca để vinh danh, mà lại đi ca tụng một ông “nước lạ” tầm thường!

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Nguyễn Du)