Day: Tháng Mười Một 19, 2019

SO SÁNH TÓM TẮT: KIM VÂN KIỀU LỤC VÀ KIM VÂN KIỀU TRUYỆN – Lê Nghị

Biên khảo Lê Nghị   Tác giả Lê Nghị . SO SÁNH TÓM TẮT: KIM VÂN KIỀU LỤC VÀ KIM VÂN KIỀU TRUYỆN   1. Nguồn gốc 2 cuốn.   a. Kim Vân Kiều Lục Nhan đề cuốn Kim Vân Kiều Lục khuyết danh được biết đến lần đầu tiên trong […]