Day: Tháng Mười Hai 29, 2019

TIẾNG LÒNG – Thủy Điền

Phê bình     Thủy Điền .       TIẾNG LÒNG  Thủy Điền     Thủy Điền đọc bài “Lạm bàn về ông Nguyên Lạc người tự xưng “làm Thầy giáo” của cụ Thái Quốc Mưu, được đăng trên Báo Trần Mỹ Giống ngày 27 tháng 12 năm 2019 […]