Ngày đăng: Tháng Một 9, 2020

THÁI QUỐC MƯU: CHÍNH NHÂN HAY ĐẠO ĐỨC GIẢ? – Nguyên Lạc

Phê bình Nguyên Lạc Ảnh Thái Quốc Mưu và những lời “ấn tượng” của ông . THÁI QUỐC MƯU: CHÍNH NHÂN HAY ĐẠO ĐỨC GIẢ? . Lời dẫn nhập: Vì những bài viết Vài Ý Về Chữ Dùng Trong Thơ, tôi bị nhóm tự xưng là “đại bàng VH hiện đại” […]