Day: Tháng Một 9, 2020

THÁI QUỐC MƯU: CHÍNH NHÂN HAY ĐẠO ĐỨC GIẢ? – Nguyên Lạc

Phê bình Nguyên Lạc     THÁI QUỐC MƯU: CHÍNH NHÂN HAY ĐẠO ĐỨC GIẢ? Nguyên Lạc   . Lời dẫn nhập: Vì những bài viết Vài Ý Về Chữ Dùng Trong Thơ, tôi bị nhóm tự xưng là “đại bàng VH hiện đại” Hà Nội tấn công “biển người” bằng […]