Ngày đăng: Tháng Chín 23, 2020

Nguyên Lạc: TẢN MẠN VỀ TRÀ (Kỳ 12 – kỳ cuối)

Nguyên Lạc   Biên khảo PHẦN KẾT 1. Xem kiểu cách người Trung Hoa rót nước trà vào tách bằng cách dơ cao tay quá đầu rồi rót từ trên cao rót xuống như một dòng thác. Trông thì cũng ra chiều nghệ thuật điêu luyện, đạt được sự vui mắt […]

Nguyên Lạc: TẢN MẠN VỀ TRÀ (Kỳ 11)

Nguyên Lạc   Biên khảo . QUAN NIỆM VỀ CHỮ ĐẠO TRONG VĂN HÓA UỐNG TRÀ VIỆT NAM Ở nước Ta, miền Bắc thường gọi là cây chè; miền Nam lại gọi là cây trà; riêng xứ Nghệ, dùng từ chè khi sử dụng tươi, qua sao chế thì gọi là […]

Nguyên Lạc: TẢN MẠN VỀ TRÀ (Kỳ 10)

Nguyên Lạc  Biên khảo SƠ LƯỢC VỀ TRÀ ĐẠO NHẬT BẢN Phần Trà Đạo này tác giả xin nói rõ: Đây là những trích đoạn tác giả tìm hiểu, tham khảo rồi sắp xếp lại cho mạch lạc từ các nguồn: Trà Đạo – Bảo Sơn dịch từ The Book […]

Nguyên Lạc: TẢN MẠN VỀ TRÀ (Kỳ 9)

Nguyên Lạc  Biên khảo   CÁCH THỨC PHA TRÀ, THƯỞNG THỨC TRÀ 1. Cách thức pha trà Chén trà pha đúng nghi thức sẽ không còn mang tính chất tầm thường do bàn tay của kẻ vô tình, nếu muốn tránh chữ phàm phu, và để cho kẻ vẫn bị […]