Tháng: Tháng Mười Hai 2020

VÀI ĐIỀU VỀ VĂN PHONG CỦA CAO XUÂN HUY VÀ LÂM CHƯƠNG – Nguyên Lạc

  Nguyên Lạc Phê bình . Tác giả Nguyên Lạc Trước khi bàn về văn phong của cố văn sĩ Cao Xuân Huy và văn thi sĩ Lâm Chương, tôi có vài ý này:— Khi bước vào “trò chơi” văn chương, tôi có tìm hiểu về khái niệm “Nguyên Lý Tảng […]

TRẬN CHIẾN CHƯA NGƯNG: ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH VÀ KIM VÂN KIỀU TRUYỆN # 5 – PHỤ LỤC 1 – Nguyên Lạc

Biên khảo Nguyên Lạc Nguyên Lạc TRẬN CHIẾN CHƯA NGƯNG: ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH VÀ KIM VÂN KIỀU TRUYỆN # 5 – PHỤ LỤC 1 .   . Phụ lục 1: TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA KIM VÂN KIỀU LỤC   DẪN NHẬP Trước khi vào phần phụ lục, chúng tôi […]

TRẬN CHIẾN CHƯA NGƯNG: ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH VÀ KIM VÂN KIỀU TRUYỆN # 4 – Nguyên Lạc

Nguyên Lạc Biên khảo   Nguyên Lạc TRẬN CHIẾN CHƯA NGƯNG: ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH VÀ KIM VÂN KIỀU TRUYỆN # 4 . ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THÀNH THEO THỜI GIAN   Sau đây là phần tổng hợp các điều chúng tôi đã bàn trong các bài viết trước về nguồn gốc […]