Day: Tháng Một 14, 2021

Thơ Nguyên Lạc

Nguyên Lạc Thơ . TUYẾT RƠI NHỚ MƯA THU . 1. Trống tôi một khoảng em nằm Cô miên chong nến hư không nguyệt tàn . Trắng đêm cô lữ tuyết băng Lạnh luồn một thuở đoạn trường bể dâu Con chim trốn tuyết khúc đau Đông về tan tác thu […]