Day: Tháng Một 31, 2021

CHÍN TỶ DANH XƯNG CỦA THƯỢNG ĐẾ – Arthur C. Clark, Phạm Đức Thân dịch

Arthur C. Clark . CHÍN TỶ DANH XƯNG CỦA THƯỢNG ĐẾ The Nine Billion Names of God, Arthur C. Clark . Arthur C. Clark (1917 – 2008) là tác giả Anh nổi tiếng, viết truyện khoa học viễn tưởng, có nhiều tiên đoán khoa học rất đúng với thực tế […]

THEO DẤU ÁO VÉT XANH LỤC – R. K. Narayan, Phạm Đức Thân dịch

    R. K. Narayan . THEO DẤU ÁO VÉT XANH LỤC Trail of the Green Blazer của R. K. Narayan R. K. Narayan (1906-2001) là nhà văn Ấn Độ hiện đại (viết truyện English) nổi tiếng nhât cùng với M. R. Anand và R. Rao. Tốt nghiệp đại học […]

CÁI NỐT RUỒI – Kawabata Yasunari, Phạm Đức Thân chuyển ngữ

.   “Hokuro no Tegami” (Cái Nốt Ruồi) là tác phẩm của Kawabata Yasunari (1899 – 1972, Nobel Văn Học 1968) ở thời kỳ hoàn toàn thành tựu và cho thấy ông nắm vững tâm lý phụ nữ, điểm nổi bật trong các tác phẩm của ông.Phạm Đức Thân dịch […]