Day: Tháng Hai 4, 2021

TỰ TRÀO – Nguyên Lạc

Nguyên Lạc Tạp ghi Tranh Đỗ Duy Tuấn . Dẫn nhập . Thả tiếu: Nhân sinh hàm khổ lụy Y phạn tích bại thành Phóng thủ vạn sự tuyệt Đắc tiếu, tiếu nhất thanh . Hãy Cười: Kiếp người nhiều khổ nhọc, Cơm áo lắm được thua, Buông tay muôn việc […]