Mưa

.

TẮM XUÂN

.

Nước tự trời cao đổ xuống người
Trôi đi bụi bặm của giòng đời
Len lỏi vào sâu xa ngõ ngách
Trùm phủ lên ẩn hiện núi đồi
Tóc xõa khôn che tòa ngọc đúc
Tay khum nào kín đóa hồng tươi
Xin ai đừng có trêu người nhé
Xuân hỡi, ta thèm cắn được ngươi!

.

Phạm Đức Thân

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Nguyễn Du)