Ngày đăng: Tháng Hai 18, 2021

QUẺ DỊCH: CÁCH LẬP VÀ GIẢI ĐOÁN (1) – Nguyên Lạc

Nguyên Lạc  Biên khảo . Cẩn báo: Cụ Nguyễn Hiến Lê có nói: “Muốn học điều gì thì hãy viết về điều đó”. Theo tinh thần đó, chúng tôi đang học về Kinh Dịch, nên xin viết ra đây những gì mình đã học được từ người xưa, từ các […]