Day: Tháng Hai 19, 2021

QUẺ DỊCH: CÁCH LẬP VÀ GIẢI ĐOÁN (2) – Nguyên Lạc

Biên khảo Nguyên Lạc . PHẦN I (Tiếp theo) NHẬP MÔN KINH DỊCH ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẺ DỊCH . THUẬT NGỮ CẦN NHỚ           Tám quẻ nguyên thủy (bát quái ) gọi là đơn quái (quẻ đơn). Sáu mươi bốn quẻ mới được tạo ra từ việc chồng bát quái gọi là trùng quái (quẻ trùng) […]